fbpx

Bron:iph.nl

Positive gezondheid, Wat voor jou?

Positieve gezondheid is een benadering van gezondheid die zich richt op het welzijn en de veerkracht van een persoon in plaats van alleen maar de afwezigheid van ziekte of klachten. Deze benadering werd geïntroduceerd door Machteld Huber, een Nederlandse arts en onderzoeker, en haar collega’s.

In het model van positieve gezondheid worden gezondheid en welzijn gezien als een dynamische interactie tussen verschillende dimensies, waaronder lichamelijke gezondheid, geestelijke gezondheid, zingeving, kwaliteit van leven, sociale relaties en dagelijks functioneren. Het gaat dus niet alleen om fysieke symptomen, maar ook om hoe iemand zich voelt, hoe hij zijn leven ervaart en hoe hij omgaat met uitdagingen en stressoren.

De dimensies van positieve gezondheid omvatten:

 1. Lichaamsfuncties: Fysieke aspecten zoals vitaliteit, pijn en slaap.
 2. Mentaal welbevinden: Emotionele en cognitieve aspecten zoals zelfvertrouwen, veerkracht en zelfacceptatie.
 3. Zingeving: De mate waarin iemand het gevoel heeft een zinvol leven te leiden en betekenis te ervaren.
 4. Kwaliteit van leven: Het algemene welbevinden en de tevredenheid met het leven als geheel.
 5. Sociaal-maatschappelijke participatie: De kwaliteit van sociale relaties en de mate waarin iemand deelneemt aan de samenleving.
 6. Dagelijks functioneren: Het vermogen om dagelijkse activiteiten uit te voeren en zelfredzaam te zijn.

Door deze brede benadering van gezondheid wordt er meer nadruk gelegd op de eigen regie van individuen over hun gezondheid en welzijn, en op het bevorderen van veerkracht en het vermogen om met uitdagingen om te gaan. Dit kan leiden tot een meer holistische aanpak van gezondheidszorg en welzijnsbevordering, waarbij niet alleen de symptomen van ziekte worden behandeld, maar ook wordt gekeken naar de bredere context van het leven van een persoon.

De benadering van positieve gezondheid verschuift de focus van traditionele gezondheidszorg naar een meer holistische aanpak die het welzijn van een persoon in al zijn aspecten centraal stelt. Hier zijn nog wat meer aspecten van positieve gezondheid:
 1. Preventie:
  Positieve gezondheid legt veel nadruk op preventie. Door te focussen op het bevorderen van gezonde leefstijl, veerkracht en welzijn kunnen gezondheidsproblemen vaak voorkomen worden voordat ze zich ontwikkelen.
 2. Eigen regie:
  De benadering van positieve gezondheid benadrukt de eigen verantwoordelijkheid en regie van individuen over hun gezondheid. Het gaat erom mensen in staat te stellen keuzes te maken die hun gezondheid en welzijn bevorderen, en om hen te ondersteunen bij het nemen van deze regie.
 3. Holistische benadering:
  Positieve gezondheid erkent dat gezondheid niet alleen wordt bepaald door fysieke factoren, maar ook door psychologische, sociale, en omgevingsfactoren. Het benadrukt het belang van het integreren van al deze aspecten in de gezondheidszorg en welzijnsbevordering.
 4. Empowerment:
  Positieve gezondheid streeft ernaar mensen te empoweren en hun eigen krachten en mogelijkheden te versterken. Dit kan worden bereikt door het aanbieden van ondersteuning, educatie, en het stimuleren van zelfmanagementvaardigheden.
 5. Samenwerking:
  Een integrale aanpak van gezondheidszorg en welzijn vereist samenwerking tussen verschillende disciplines en sectoren, waaronder gezondheidszorg, welzijnswerk, onderwijs, werkgevers, en gemeenschapsorganisaties. Positieve gezondheid moedigt samenwerking en integratie aan om de gezondheid en het welzijn van individuen en gemeenschappen te bevorderen.

Al met al is positieve gezondheid een benadering die de nadruk legt op het bevorderen van welzijn en veerkracht, het empoweren van individuen, en het integreren van verschillende aspecten van gezondheid in de zorg en het beleid. Het streeft naar een holistische visie waarbij het welzijn van mensen centraal staat.

Meer aspecten van positieve gezondheid:

 1. Veerkracht:
  Positieve gezondheid erkent het belang van veerkracht bij het omgaan met uitdagingen, tegenslagen en stressoren in het leven. Het aanmoedigen van veerkrachtige coping-strategieën en het ontwikkelen van emotionele veerkracht kan mensen helpen beter om te gaan met stressvolle situaties en tegenslagen.
 2. Participatie en inclusie:
  Positieve gezondheid moedigt participatie aan op alle niveaus van de samenleving. Dit omvat niet alleen deelname aan de samenleving op sociaal en maatschappelijk niveau, maar ook de betrokkenheid van individuen bij besluitvormingsprocessen met betrekking tot hun eigen gezondheid en welzijn. Het is belangrijk om inclusieve en toegankelijke systemen te creëren die de participatie van alle individuen bevorderen, ongeacht hun achtergrond of omstandigheden.
 3. Positieve psychologie:
  Positieve gezondheid maakt gebruik van principes uit de positieve psychologie, die zich richt op het bevorderen van positieve emoties, karaktersterktes en welzijn. Door te focussen op positieve aspecten zoals dankbaarheid, hoop, optimisme en geluk, kan positieve gezondheid bijdragen aan een positieve mindset en een betere algehele gezondheid.
 4. Levensloopbenadering:
  Positieve gezondheid erkent dat gezondheid en welzijn gedurende de hele levensloop veranderen en evolueren. Het houdt rekening met de verschillende behoeften, uitdagingen en kansen op verschillende leeftijdsfasen en levensomstandigheden, en biedt ondersteuning die is afgestemd op de individuele behoeften en doelen op verschillende momenten in het leven.
 5. Cultuursensitiviteit:
  Positieve gezondheid erkent de invloed van cultuur, waarden en overtuigingen op gezondheid en welzijn. Het is belangrijk om cultureel sensitieve benaderingen te gebruiken die rekening houden met de diverse achtergronden en perspectieven van individuen en gemeenschappen, en om gezondheidszorg en welzijnsdiensten aan te bieden die aansluiten bij de culturele behoeften en normen.

Door deze aspecten te integreren in de benadering van gezondheid en welzijn, kan positieve gezondheid bijdragen aan een meer inclusieve, holistische en veerkrachtige samenleving waarin het welzijn van alle individuen centraal staat.

Weten hoe het  gesteld is met jouw positieve gezondheid?

Doe de test-online, en neem de uitslag eens mee naar het inloophuis!
https://vragenlijsten.mijnpositievegezondheid.nl

Bron:iph.nl