Klachtenafhandeling

Klachten zijn vervelend maar kunnen ook leiden tot verbeteringen. Daarbij nemen we elke klacht serieus met hoor en wederhoor,.
Als het door de coördinators kan worden opgelost dan heeft dat de voorkeur. Een andere weg is het bestuur.

Een klacht/vervelende ervaring kan op 2 manieren worden geuit:

 

Mondeling bij de coördinators
Tom: Coördinator
Tonia van der Wal: Coördinator
Beide zijn de eerste aanspreekpersonen.

Schriftelijk:
Inloophuis Medemblik
t.a.v de secretaris
Oosterhaven 11
1671 AA Medemblik

Vermeld altijd het volgende:

  • De datum waarop de klacht/ervaring betrekking heeft.
  • Je naam, adres, telefoonnummer.
  • Duidelijke omschrijving van de klacht.
  • De betrokken personen.
  • Een mogelijke oplossing?

Klachten voor het bestuur worden binnen 21 dagen beantwoord.
Het bestuur kan je uitnodigen om het probleem toe te lichten.