ANBI2015-10-05T19:48:58+01:00
Het inloophuis Medemblik is aangemerkt als een Algemeen Nut  Beoogende  Instelling de z.g. ANBI! Uw gift is daarmee aftrekbaar van de belasting.
Voor legaten en of nalatenschappen kunt u contact opnemen met onze notaris De Raad-Reinders in Medemblik  http://www.deraadreinders.nl/

ANBI fiscaal nummer: 852811627