Het inloophuis Medemblik is een ANBI
Uw gift is daarmee aftrekbaar van de belasting.
Voor legaten en of nalatenschappen
Kunt u contact opnemen met onze notaris
De Raad-Reinders in Medemblik
http://www.deraadreinders.nl/

Meer over ANBI,s
ANBI fiscaal nummer: 852811627
ANBI Transparantie