Het bestuur van stichting inloophuis Medemblik bestaat uit:

Ron de Boer – Voorzitter.
Davika Wijand – Secretaris.
Ronald Biezen – Penningmeester.

Het bestuur vergadert 4 x per jaar
En overlegt elke 14 dagen met de coördinator(s).