fbpx

Activiteiten & Agenda Inloophuis Medemblik

Veelgestelde vragen en antwoorden

Ik wil graag eerst kennismaken via een 1:1 gesprek, is dat mogelijk?
Ja, dat is mogelijk. Stuur dan een aanvraag naar info@inloophuismedemblik.nl of bel naar 06-10227488 Het eerste gesprek kan eventueel ook bij je thuis plaatsvinden. NB Er zijn geen verplichtingen verbonden aan dit gesprek.

 

Wanneer zijn we open voor inloop?

 • Dinsdagochtend: 10:00 uur tot 12:30 uur.
 • Dinsdagmiddag haken: 14:00 uur tot 16:00 uur.
 • Donderdagochtend: 10:00 uur tot 12:30 uur.

 

Mededelingen:

 • Mindfulness, naastenbegeleiding en rouwverwerking volgen een aangepast programma op aanvraag.
 • Kinderen en jongerenondersteuning passen we aan op basis van de wensen van ouders en het kind.
 • Inloophuis de Stek: Mindfulness – Vol Reserveren en meer informatie:

Mail: info@inloophuismedemblik.nl Tel: 06-10227488 Website: www.inloophuismedemblik.nl Adres: Breek 23, Medemblik

 

Toelichting bij de agenda

Eten voor alleenstaanden

Dit initiatief is ontstaan uit de gespreksgroep Rouwverwerking, waarbij naar voren kwam dat de deelnemers het vaak moeilijk vonden om voor zichzelf een goede en gezonde maaltijd te bereiden. Met name ervaren zij het alleen nuttigen van de maaltijd thuis als een moment waarop ze zich extra eenzaam voelen.

 

Deze maaltijd is bedoeld voor alleenstaanden, zowel patiënten als hun naasten, die graag in contact willen komen met anderen en behoefte hebben aan een goed gesprek. Voor hen die een gezonde maaltijd in prettig gezelschap waarderen, is dit een waardevol uitje. Het is tevens een uitgelezen kans om de drempel van het Inloophuis Medemblik te overwinnen. Deze bijeenkomst vindt plaats elke laatste woensdag van de maand. We starten met het gezamenlijk drinken van koffie of thee om 17.30 uur, waarna we aan tafel gaan. Het menu varieert elke keer.

 

De kosten bedragen slechts € 5,00 per persoon, inclusief 2 glazen wijn of frisdrank. Voor dit bedrag mag je ook vrijwillig helpen met opruimen (hoewel dit niet verplicht is). Er wordt altijd een vegetarisch gerecht geserveerd voor degenen die dat waarderen. Vanwege de beperkte ruimte in het Inloophuis kunnen we maximaal 18 gasten plaatsen, dus vol is vol.

 

De gastvrouwen en koks van deze avond zijn Riemke, Rudy en Jan. Ze heten je van harte welkom om te genieten van hun kookkunsten en in gesprek te komen met gelijkgestemden, ieder op hun eigen manier. Het is telkens een gezellige en gevulde avond.

 

INFORMATIE:

 • Wanneer: Elke laatste woensdag van de maand
 • Voor wie: Voor alleenstaanden (directe naasten en alleenstaande patiënten)
 • Reserveren: Aanmelden is verplicht en kan tot zondag 20.00 uur bij Riemke Arends via telefoonnummer 0227-544156 of per e-mail via andreriemke@hotmail.com.

De Mannen

Het zal niemand ontgaan dat mannen en vrouwen enigszins verschillen van elkaar. Dat is ook zo bij het omgaan en verwerking met een ernstige ziekte. Bij zichzelf, of bij een dierbare. Juist voor “deze mannen” biedt het inloophuis Medemblik dan even alle ruimte.

“DE MANNEN” van het inloophuis zijn jong en oud, vinden het leuk om samen op te trekken en om samen activiteiten te organiseren. “DE MANNEN” zoeken naar een stuk ontspanning, delen samen en zoeken naar bruikbare invulling of begrip bij elkaar.

 

De inbreng van “DE MANNEN” zelf is daarbij van wezenlijk belang, want samen bepalen ze de agenda. Dit kan binnen én buiten het inloophuis, serieus of met een knipoog. Vind je het leuk om deel te nemen? ‘Join the Club’. En neem deel aan een groep, waar mannen elkaar steunen, door dik en dun? Wanneer: Elke eerste woensdag van de maand. Aanvang: 19:30 uur

Nabestaande begeleiding

Tijdens het rouwproces verwerkt een nabestaande geleidelijk de pijn van het verlies. Het is een moment van afscheid en het accepteren van de definitieve afwezigheid van de geliefde persoon. De nabestaande probeert zich aan te passen aan de ontstane leegte. Maar dat gaat niet zomaar.

 

 

Direct na het overlijden ervaren sommige mensen een gevoel van onwerkelijkheid. De dood van de geliefde lijkt een nare droom, waaruit ze binnenkort wakker worden. Andere mensen voelen bijna niets, hun gevoel is als het ware ‘dood’. Weer anderen vinden de dood van de geliefde zo pijnlijk dat ze die eerst ontkennen. Er zijn grote verschillen. De ene mens is totaal ontredderd, de andere reageert juist kalm.

 

Verdrietige periode:
Als iemand net overleden is, dan moeten er veel praktische zaken geregeld worden, bijvoorbeeld voor de begrafenis of crematie. Meestal gaat die eerste tijd als in een roes voorbij. Het verlies dringt vaak pas in de periode daarna echt door. Dan gaan de nabestaanden beseffen wat het betekent voor hun leven. Dit is de zwaarste en verdrietigste tijd.

 

 

Aanvaarden
Nog later volgt een periode waarin mensen proberen de verandering te aanvaarden en zich aan te passen. Dit gaat met vallen en opstaan. Ze maken voorzichtig weer plannen voor de toekomst. en ook sociaal en praktisch passen ze zich aan. Ze leggen nieuwe contacten, pakken een hobby of studie op, gaan vrijwilligerswerk doen of zelfs verhuizen. Dagen waarop iemand erg met het verlies bezig is, worden afgewisseld met tijden waarin de emoties op een afstand blijven.

 

Het Inloophuis Medemblik helpt je om daar een weg in te vinden. Je bent van harte welkom.

Wanneer: Elke 2e woensdagmiddag van de maand

 

Tijd: 14:00 uur tot 16:00 uur
Opgeven: info@inloophuismedemblik.nl
Tel: 0227820170/0610227488
Kosten: Er zijn geen kosten aan verbonden (een vrijwillige donatie wordt op prijs gesteld)

 

Intakegesprek: Ja, vast onderdeel

"Kinderopvang 6-12 jaar

Voor kinderen die geconfronteerd worden met een overlijden, is ondersteuning van groot belang. Kinderen kunnen niet constant bezig zijn met verdriet, en ze zijn afhankelijk van hun ouders voor zowel emotionele als materiële zorg. Wanneer kinderen te maken krijgen met een ernstig zieke in hun omgeving, verandert hun leven op verschillende manieren. Mensen vinden hen zielig en ze worden plotseling alleen gelaten. Zowel thuis als op school ondergaan zij veel veranderingen.

 

Het is essentieel om open en eerlijk over het verdriet te praten. Bij verdriet maken we onderscheid tussen de intensiteit en de duur ervan. Aandacht voor beide aspecten is van groot belang. Kinderen die met dergelijk verdriet geconfronteerd worden, hebben individuele hulp nodig. Het helpt als er thuis openlijk over gesproken wordt en als kinderen betrokken worden bij wat er gebeurt. Het handhaven van de dagelijkse routine en het informeren van kinderen op een leeftijdsgerichte wijze zijn ook van belang.

 

Daarnaast is elke eerste woensdag van de maand een ‘Doe en Praat’ groep beschikbaar voor kinderen van 6 tot 12 jaar in het inloophuis. Deze groep is specifiek voor kinderen die te maken hebben gehad met iemand (of zichzelf) met een levensbedreigende ziekte. De activiteiten variëren van knutselen en tekenen tot het maken van bijvoorbeeld een dromenvanger of herinneringsdoosje. Er worden ook leuke uitstapjes georganiseerd, zoals naar de kinderboerderij of samen een ijsje halen. Het is van belang om kinderen serieus te nemen en hen de ruimte te geven om over hun gevoelens te praten

Verschillende gedragsuitingen kunnen zich voordoen bij kinderen die met verdriet te maken hebben, waaronder beschermend gedrag, wisselend gedrag, regressief gedrag, aangepast gedrag, terugtrek gedrag, het uiten van explosieve emoties, ‘er is niets aan de hand’ gedrag, slaapproblemen en contact met een overledene.

 

Ook is er ondersteuning beschikbaar voor ouders of verzorgers. Individuele gesprekken of groepssessies voor lotgenoten kunnen worden geregeld om te bespreken hoe hiermee om te gaan. Vooraf aanmelden is noodzakelijk via info@inloophuismedemblik.nl of 06-10227488.

Mindfulness training

Mindfulness wordt steeds bekender als een effectieve methode om beter om te gaan met spanning, negatieve gevoelens, ziekte en onmacht. Hierdoor worden mensen weerbaarder en zijn ze beter in staat om met hun emoties en negatieve stress om te gaan. Dit brengt voordelen met zich mee, zowel voor henzelf als voor hun omgeving. Mindfulness is ook niet zweverig; het stimuleert eerder tot zelfreflectie over je eigen rol en welke invloed je daarop kunt uitoefenen. Het verleden kun je immers niet veranderen, maar je kunt wel bepalen wat je NU wilt.

 

Tijdens de 8 weken durende training introduceert de mindfulness-trainer je in het doel en de technieken die deel uitmaken van mindfulness. We bieden deze training tegen een laag tarief aan voor mensen met kanker of een andere levensbedreigende ziekte, inclusief hun directe naasten. Aanmelden kan via info@inloophuismedemblik.nl of telefonisch op 0610227488.

 

NB: Voor deelnemers van eerdere cursussen verzorgen we op verzoek verdiepingstrainingen

Handwerk middag

Handwerkmiddag met Henny en Jenny!

 

Jenny en Henny zijn onze creatieve haak- en breibegeleiders, en ook dit jaar staan ze weer klaar om jullie te helpen. Gezelligheid staat voorop, en de koffie en thee staan al klaar. Als je niet kunt haken of breien, leren ze het je graag. Als je het wel kunt, kun je meteen aan de slag.

 

Als je het eindresultaat zelf wilt houden, is dat prima. De kosten zijn dan gebaseerd op de inkoopprijs van het materiaal (eigen materiaal en projecten meenemen is natuurlijk ook toegestaan). Het draait immers om het samen zijn.

De jaarlijks verwendag in November

In november vindt de jaarlijkse verwendag van Inloophuis Medemblik plaats. Na het grote succes van voorgaande jaren worden de gasten opnieuw extra in de watten gelegd. Diverse therapeuten zijn aanwezig om eenieder een plezierige dag te bezorgen, gevuld met ontspanning en gezelligheid. Er wordt aandacht besteed aan onder andere hand- en voetverzorging, massage, shiatsu, voetreflex, make-up, Nail-art en handverzorging.

 

De verwendag is bedoeld voor mensen die geconfronteerd zijn met een levensbedreigende ziekte, zoals kanker, ALS, hartfalen, enzovoort. Ook de naasten en mantelzorgers worden niet vergeten, aangezien zij een belangrijke rol spelen in het welzijn van deze patiënten, dag in, dag uit. Je mag dus gerust iemand meenemen. Mensen die het inloophuis nog nooit hebben bezocht, zijn eveneens van harte welkom. Dit is een uitstekend moment om kennis te maken en te ervaren wat we allemaal te bieden hebben.

ACT

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie met een wetenschappelijke basis, die zeer goede resultaten heeft laten zien bij de behandeling van angststoornissen, depressie, verslaving en somatische gezondheidsproblemen. ACT-therapie is gebaseerd op een van de meest solide theorieën binnen de psychologie: de Relational Frame Theory (RFT). Volgens deze theorie ontstaat het grootste deel van ons lijden door onze gedachten. Het blijkt dat het niet behulpzaam is om negatieve gedachten te bestrijden met positieve gedachten. Wat wel behulpzaam is, is het aangaan van een andere relatie met je gedachten, bijvoorbeeld door ze minder serieus te nemen. Verschillende wetenschappelijk getoetste technieken uit onder andere mindfulness, gedragstherapie en positieve psychologie worden daarbij toegepast

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) uitleg van Dr. Russ Harris:

 

ACT, uitgesproken als het Engelse woord “act,” staat voor handelen, het zetten van stappen. ACT stimuleert individuen om te streven naar een betekenisvol leven, waarbij acceptatie en toewijding centraal staan. Toewijding aan datgene wat belangrijk is in het leven en acceptatie van de eigen beperkingen, evenals van lastige gedachten en gevoelens die gepaard gaan met gedragsverandering.

 

In plaats van zich te richten op het verminderen van klachten, streeft ACT naar het ontwikkelen van veerkracht. De therapie gaat ervan uit dat veel aspecten van het leven buiten onze controle liggen, zoals eigen gedachten, emoties en bepaalde omstandigheden. Het heeft daarom weinig zin om deze te vermijden of te bestrijden. Wel kunnen mensen leren om zichzelf, hun gedachten en gevoelens, en onveranderlijke omstandigheden te accepteren, en ontdekken hoe ze er het beste mee kunnen omgaan. ACT is daarom een liefdevolle therapie die tegelijkertijd confrontatie niet uit de weg gaat. De benadering combineert de voordelen van diepgaande, wetenschappelijk onderbouwde en effectieve therapie met die van coaching, wat kortdurend, praktisch, gericht op het heden en de toekomst is, en zich richt op individuele kracht en waarden in plaats van op problemen.

 

Nogmaals “wat is ACT?,” een ontroerende TEDx talk van Dr. Steven Hayes over (zelf)compassie en betekenisgeving.

act theorie, wat is act therapie?

ACT is niet alleen een therapievorm, maar ook een levenshouding. Het houdt niet op na het begeleidingstraject; sterker nog, op elk moment en in elke situatie kun je je bewust zijn van je waarden en ervoor kiezen ernaar te leven. Het is een voortdurende uitdaging om je eraan te wijden en je niet te laten weerhouden door belemmerende gedachten en pijnlijke gevoelens. Tijdens de therapie leer je vaardigheden om effectief om te gaan met pijnlijke gedachten en gevoelens.

Wil je meer weten over een ACT-behandeling? Neem dan contact met ons op via info@inloophuismedemblik.nl.

 

 • Wereldkankerdag Openhuis nieuwe lokatie Inloophuis
 • 2/4/2024-10:0
 • 2/4/2024-0:0
 • Breek 23
 • http://inloophuismedemblik.nl/wp-content/uploads/2015/10/gmail-foto-witterand.jpg
 • Op wereldkankerdag kun je kennis maken met het inloophuiis op de nieuwe Locatie aan de breek 23 Op de website vind je de route
 • 0
 • Creatief met naald en draad
 • 2/6/2024-14:0
 • 2/6/2024-16:0
 • Breek 23
 • http://inloophuismedemblik.nl/wp-content/uploads/beren-e1477338113786.jpg
 • Haken, beien, etc. kun je dat niet? dan wordt het je geleerd
 • 0
 • Mindfulness training Medemblik
 • 2/7/2024-10:0
 • 2/7/2024-12:0
 • Breek 23
 • http://inloophuismedemblik.nl/wp-content/uploads/serene-and-peaceful-woman-practicing-mindful-aware-2023-11-27-05-19-22-utc.jpg
 • Mindfulnes ( momenteel vol geboekt
 • Alleen op intake mogelijk. Meer info@Inloophuismedemblik,
 • 0
 • Mannenavond
 • 2/7/2024-19:0
 • 2/7/2024-21:0
 • Breek 23
 • http://inloophuismedemblik.nl/wp-content/uploads/inloophuis-huiskamer.jpg
 • Mannen vinden het vaak fijn om onmder elkaar zaken te bespreken en te leren van elkaar. Dit houdt ook in af en toe een bezoek buiten het inloophuis, Ontspanning hoort er ook n.l bij
 • 0
 • Inloopochtend Donderdag
 • 2/8/2024-0:0
 • 2/8/2024-12:30
 • Breek 23
 • http://inloophuismedemblik.nl/wp-content/uploads/nAARGANG.jpg
 • Inloopochtend, Kom gerust even langs en neem gerust iemand mee
 • 0
 • Inloop ochtend Dinsdag
 • 2/13/2024-10:0
 • 2/13/2024-12:0
 • Breek 23
 • http://inloophuismedemblik.nl/wp-content/uploads/naaropenhaard.jpg
 • Inloopochtend voor mensen geconfronteerd met kanker en/of een andere levensbedreigende ziekte
 • 0
 • Wandelen met Wilma
 • 2/13/2024-10:0
 • 2/13/2024-11:0
 • Breek 23
 • http://inloophuismedemblik.nl/wp-content/uploads/wandelgroep.jpg
 • Van te voren opgeven info@inloophuismedemblik.nl
 • 0
 • Creatief met naald en draad
 • 2/13/2024-14:0
 • 2/13/2024-16:0
 • Breek 23
 • http://inloophuismedemblik.nl/wp-content/uploads/beren-e1477338113786.jpg
 • Haken, beien, etc. kun je dat niet? dan wordt het je geleerd
 • 0
 • Rouwverwerking (groep)
 • 2/14/2024-14:0
 • 2/14/2024-15:0
 • Breek 23
 • http://inloophuismedemblik.nl/wp-content/uploads/stemmen-vrijwiligersorganisatie.jpg
 • Bij de rouwverwerking hoort een intake, Deze wordt afgenomen door Annabel Grooteman, een gecertificeerde therapeut. In sommige gevallen is dat 1:1
 • Inloophuis medemblik
 • 0
 • Inloopochtend Donderdag
 • 2/15/2024-10:0
 • 2/15/2024-12:30
 • Breek 23
 • http://inloophuismedemblik.nl/wp-content/uploads/inloophuis-huiskamer.jpg
 • Inloopochtend, Kom gerust even langs en neem gerust iemand mee
 • 0
 • Inloop ochtend Dinsdag
 • 2/20/2024-10:0
 • 2/20/2024-12:0
 • Breek 23
 • http://inloophuismedemblik.nl/wp-content/uploads/keuken.jpg
 • Inloopochtend voor mensen geconfronteerd met kanker en/of een andere levensbedreigende ziekte
 • 0
 • Creatief met naald en draad
 • 2/20/2024-14:0
 • 2/20/2024-16:0
 • Breek 23
 • http://inloophuismedemblik.nl/wp-content/uploads/beren-e1477338113786.jpg
 • Haken, beien, etc. kun je dat niet? dan wordt het je geleerd
 • 0
 • Minfulnes cusus Grootebroek
 • 2/21/2024-10:0
 • 2/21/2024-12:0
 • Breek 23
 • http://inloophuismedemblik.nl/wp-content/uploads/serene-and-peaceful-woman-practicing-mindful-aware-2023-11-27-05-19-22-utc.jpg
 • Mindfulnes ( momenteel vol geboekt
 • Alleen op intake mogelijk. Meer info@Inloophuismedemblik,
 • 0
 • Inloopochtend Donderdag
 • 2/22/2024-10:0
 • 2/22/2024-12:30
 • Breek 23
 • http://inloophuismedemblik.nl/wp-content/uploads/keuken.jpg
 • Inloopochtend, Kom gerust even langs en neem gerust iemand mee
 • 0
 • Inloop ochtend Dinsdag
 • 2/27/2024-10:0
 • 2/27/2024-12:0
 • Breek 23
 • http://inloophuismedemblik.nl/wp-content/uploads/keuken.jpg
 • Inloopochtend voor mensen geconfronteerd met kanker en/of een andere levensbedreigende ziekte
 • 0
 • Inloop ochtend Dinsdag
 • 2/27/2024-10:0
 • 2/27/2024-12:0
 • Breek 23
 • http://inloophuismedemblik.nl/wp-content/uploads/keuken.jpg
 • Inloopochtend voor mensen geconfronteerd met kanker en/of een andere levensbedreigende ziekte
 • 0
 • Creatief met naald en draad
 • 2/27/2024-14:0
 • 2/27/2024-16:0
 • Breek 23
 • http://inloophuismedemblik.nl/wp-content/uploads/beren-e1477338113786.jpg
 • Haken, beien, etc. kun je dat niet? dan wordt het je geleerd
 • 0
 • Eten voor alleenstaanden
 • 2/28/2024-5:0
 • 2/28/2024-7:0
 • Breek 23
 • http://inloophuismedemblik.nl/wp-content/uploads/naaropenhaard.jpg
 • Eten voor alleenstaande is voor de partners van een patient of patiënten die alleen zijn. Zij missen vaak de gezelligheidOpgeven via info@inloophuismedemblik.nl of 06-10227488NB het aantal is beperkt, dus op tijd opgeven is een Must en Vol=Vol
 • 0
 • Inloopochtend Donderdag
 • 2/29/2024-10:0
 • 2/29/2024-12:30
 • Breek 23
 • http://inloophuismedemblik.nl/wp-content/uploads/nAARGANG.jpg
 • Inloopochtend, Kom gerust even langs en neem gerust iemand mee
 • 0
 • Inloopochtend Donderdag
 • 2/29/2024-10:0
 • 2/29/2024-12:30
 • Breek 23
 • http://inloophuismedemblik.nl/wp-content/uploads/nAARGANG.jpg
 • Inloopochtend, Kom gerust even langs en neem gerust iemand mee
 • 0
 • Inloop ochtend Dinsdag
 • 3/5/2024-10:0
 • 3/5/2024-12:0
 • Breek 23
 • http://inloophuismedemblik.nl/wp-content/uploads/keuken.jpg
 • Inloopochtend voor mensen geconfronteerd met kanker en/of een andere levensbedreigende ziekte. Maar ook de naasten en mantelzorgers zijn welkom!
 • 0
 • Mindfulness training Medemblik
 • 3/6/2024-10:0
 • 3/6/2024-12:0
 • Breek 23
 • http://inloophuismedemblik.nl/wp-content/uploads/serene-and-peaceful-woman-practicing-mindful-aware-2023-11-27-05-19-22-utc.jpg
 • Mindfulnes ( momenteel vol geboekt
 • Alleen op intake mogelijk. Meer info@Inloophuismedemblik,
 • 0
 • Creatief met naald en draad
 • 3/6/2024-14:0
 • 3/5/2024-16:0
 • Breek 23
 • http://inloophuismedemblik.nl/wp-content/uploads/beren-e1477338113786.jpg
 • Haken, beien, etc. kun je dat niet? dan wordt het je geleerd
 • 0
 • Mannenavond
 • 3/6/2024-19:0
 • 2/7/2024-21:0
 • Breek 23
 • http://inloophuismedemblik.nl/wp-content/uploads/inloophuis-huiskamer.jpg
 • Mannen vinden het vaak fijn om onder elkaar zaken te bespreken en te leren van elkaar. Dit houdt ook in af en toe een bezoek buiten het inloophuis, Ontspanning hoort er ook n.l bij. De avond gaat alleen door bij meer dan 2 aanmeldingenaanmelden kan via info@inloophuis Medemblik. NB een dag van te voren! opgeven
 • 0
 • Inloopochtend Donderdag
 • 3/7/2024-0:0
 • 3/7/2024-12:30
 • Breek 23
 • http://inloophuismedemblik.nl/wp-content/uploads/nAARGANG.jpg
 • Inloopochtend, Kom gerust even langs en neem gerust iemand mee
 • 0
 • Opening "Veilige haven'
 • 3/10/2024-1:30
 • 3/10/2024-16:0
 • Breek 23
 • http://inloophuismedemblik.nl/wp-content/uploads/2015/10/gmail-foto-witterand.jpg
 • Opening 'Veiliige Haven' voor genodigden en onze gasten.Het nieuwe thuis adres Van het inloophuis en Dalisay recovery.
 • 0
 • Inloop ochtend Dinsdag
 • 3/12/2024-10:0
 • 3/12/2024-12:0
 • Breek 23
 • http://inloophuismedemblik.nl/wp-content/uploads/keuken.jpg
 • Inloopochtend voor mensen geconfronteerd met kanker en/of een andere levensbedreigende ziekte. Maar ook de naasten en mantelzorgers zijn welkom!
 • 0
 • Wandelen met Wilma
 • 3/12/2024-10:0
 • 3/12/2024-11:0
 • Breek 23
 • http://inloophuismedemblik.nl/wp-content/uploads/wandelgroep.jpg
 • De wandeling is aangepast aan ons publiek, dus rustig aan en niet te ver.NB 2 dagen van te voren opgeven info@inloophuismedemblik.nl OF bellen met ons telefoonnummer 06-10227488
 • 0
 • Creatief met naald en draad
 • 3/12/2024-14:0
 • 3/12/2024-16:0
 • Breek 23
 • http://inloophuismedemblik.nl/wp-content/uploads/beren-e1477338113786.jpg
 • Haken, beien, etc. kun je dat niet? dan wordt het je geleerd
 • 0
 • Rouwverwerking (groep)
 • 3/13/2024-14:0
 • 3/13/2024-16:0
 • Breek 23
 • http://inloophuismedemblik.nl/wp-content/uploads/stemmen-vrijwiligersorganisatie.jpg
 • Bij de rouwverwerking hoort een intake, Deze wordt afgenomen door Annabel Grooteman, een gecertificeerde therapeut. In sommige gevallen is dat 1:1Aanmelden via info@inloophuismedemblik.nl of 06-10227488
 • Inloophuis medemblik
 • 0
 • Inloopochtend Donderdag
 • 3/14/2024-0:0
 • 3/14/2024-12:30
 • Breek 23
 • http://inloophuismedemblik.nl/wp-content/uploads/nAARGANG.jpg
 • Inloopochtend, Kom gerust even langs en neem gerust iemand mee
 • 0
 • Inloop ochtend Dinsdag
 • 3/19/2024-10:0
 • 3/19/2024-12:0
 • Breek 23
 • http://inloophuismedemblik.nl/wp-content/uploads/keuken.jpg
 • Inloopochtend voor mensen geconfronteerd met kanker en/of een andere levensbedreigende ziekte. Maar ook de naasten en mantelzorgers zijn welkom!
 • 0
 • Creatief met naald en draad
 • 3/19/2024-14:0
 • 3/19/2024-16:0
 • Breek 23
 • http://inloophuismedemblik.nl/wp-content/uploads/beren-e1477338113786.jpg
 • Haken, beien, etc. kun je dat niet? dan wordt het je geleerd
 • 0
 • Mindfulness training Medemblik
 • 3/20/2024-10:0
 • 3/20/2024-12:0
 • Breek 23
 • http://inloophuismedemblik.nl/wp-content/uploads/serene-and-peaceful-woman-practicing-mindful-aware-2023-11-27-05-19-22-utc.jpg
 • Mindfulnes ( momenteel vol geboekt
 • Alleen op intake mogelijk. Meer info@Inloophuismedemblik,
 • 0
 • Minfulnes cusus Grootebroek
 • 3/20/2024-10:0
 • 3/20/2024-12:0
 • Breek 23
 • http://inloophuismedemblik.nl/wp-content/uploads/serene-and-peaceful-woman-practicing-mindful-aware-2023-11-27-05-19-22-utc.jpg
 • Mindfulnes ( momenteel vol geboekt
 • Alleen op intake mogelijk. Meer info@Inloophuismedemblik,
 • 0
 • Inloopochtend Donderdag
 • 3/21/2024-0:0
 • 3/21/2024-12:30
 • Breek 23
 • http://inloophuismedemblik.nl/wp-content/uploads/nAARGANG.jpg
 • Inloopochtend, Kom gerust even langs en neem gerust iemand mee
 • 0
 • Inloop ochtend Dinsdag
 • 3/26/2024-10:0
 • 3/26/2024-12:0
 • Breek 23
 • http://inloophuismedemblik.nl/wp-content/uploads/keuken.jpg
 • Inloopochtend voor mensen geconfronteerd met kanker en/of een andere levensbedreigende ziekte. Maar ook de naasten en mantelzorgers zijn welkom!
 • 0
 • Creatief met naald en draad
 • 3/26/2024-14:0
 • 3/26/2024-16:0
 • Breek 23
 • http://inloophuismedemblik.nl/wp-content/uploads/beren-e1477338113786.jpg
 • Haken, beien, etc. kun je dat niet? dan wordt het je geleerd
 • 0
 • Eten voor alleenstaanden
 • 3/27/2024-5:0
 • 3/27/2024-7:0
 • Breek 23
 • http://inloophuismedemblik.nl/wp-content/uploads/naaropenhaard.jpg
 • Eten voor alleenstaande is voor de partners van een patient of patiënten die alleen zijn. Zij missen vaak de gezelligheidOpgeven via info@inloophuismedemblik.nl of 06-10227488NB het aantal is beperkt, dus op tijd opgeven is een Must en Vol=Vol
 • 0
 • Inloopochtend Donderdag
 • 3/28/2024-0:0
 • 3/28/2024-12:30
 • Breek 23
 • http://inloophuismedemblik.nl/wp-content/uploads/nAARGANG.jpg
 • Inloopochtend, Kom gerust even langs en neem gerust iemand mee
 • 0