ANBI en belasting – Inloophuis Medemblik

 

Inloophuis Medemblik is een ANBI, d.w.z. een Algemeen Nut Beoogende Instelling,
Als verplichting moeten wij enkele gegevens plaatsen op onze website.
Je vindt deze hieronder vermeld.

Stichting Inloophuis Medemblik:
KvK-nummer 57961573
Niet BTW plichtig
Oosterhaven 11 1671 AA Medemblik
info@inloophuismedemblik.nl
0227820170 /0610227488
ANBI fiscaal nummer: 852811627
Rabobank : NL83RABO 0387530924

Namen van de bestuurders: (zie ook K.v.K)
Ron de Boer-Voorzitter
Davika Wijand -Secretaresse
Ronald Biezen-Penningmeester

Beleidsplan:
Beleidsplaninloophuis-2018-2023-def

Activiteiten
Activiteiten plan

Beloning structuur:
De bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen beloning
(enkele vrijwilligers krijgen een bijdrage in de reiskosten openbaar vervoer)

Financiële gegevens:

jaarverslag 2019