De regels worden momenteel ontwikkeld en zijn onderdeel van een bestuursbesluit. Voor als nog noemen wij er enkele:

Omgaan met de gasten door de vrijwilligers:

 1. Zorg dat de gasten welkom geheten worden bij de deur ( jas aannemen etc)
 2. Vraag of ze willen aanzitten of een één op één gesprek willen als je daar aanleiding toe ziet.
 3. Stel gasten op hun gemak.
 4. Ga niet tegenover maar schuin tegenover de gast zitten ( minder bedreigend).
 5. Zorg voor koffie of thee.
 6. Vraag wat ze er toe gebracht heeft om het inloophuis te bezoeken (eerste bezoek).
 7. laat de gasten hun verhaal vertellen.
 8. Jouw eigen verhaal is onbelangrijk, Let daar op en wijs daar niet gelijk op ( heb ik ook, of dat heb ik ook meegemaakt)
 9. Participeer op wat de gasten vertellen en stel e.v.t vragen?

Vrijwilligers letten op:

 1. Heb je moeite met één van de gasten? Meldt het dan bij de coördinators met een reden.
 2. Onbehoorlijk en ongewenst gedrag van gasten wordt altijd gemeld bij de coördinators.
 3. Privacy is heel belangrijk, noem nooit geen namen van gasten in het publieke domein (uitzondering is het bespreken van de gasten in het team van gastvrouwen/ heren)
 4. Het inloophuis laat géén paranormale zaken toe. Dat is nadrukkelijk niet toegestaan. Wij willen géén naam hebben als ‘zweverig inloophuis’ beperk je tot wat redelijk is. dus geen medium, geen gidsen, geen engelen, geen behandeling op afstand e.d. Dit soort zaken houdt anderen weer tegen ( nieuwe gasten).
 5. Problemen worden nooit met de gasten besproken. (maar met het inloophuisteam)
 6. De vrijwilligers gaan niet met elkaar in discussie als er gasten bij zijn.
 7. Er worden geen toezeggingen gedaan aan gasten en derden, zonder dat de coördinators daar toestemming voor hebben gegeven
 8. Pers uitingen zijn exclusief voor het bestuur en de coördinators.
 9. Het niet deelnemen aan trainingen, betekend dat je geen gastvrouw/ heer meer kan zijn. Deze beoordeling is voor de coördinators ( veel ervaring kan daar een uitzondering in vormen)
 10. Te vaak afwezig melden (zonder een inhoudelijke reden) betekend dat wij afscheid van elkaar moeten gaan nemen
 11. De vrijwilligers controleren minstens éénmaal per week het rooster ( begin van de week) zie www.inloophuismedemblik.nl (vrijwilligers tab)
 12. De vrijwilligers controleren eenmaal per week de inzet van vrijwilligers
 13. Het inloophuis staat los van elk geloofsovertuiging. (dat mag ook niet gepromoot worden)
 14. Het inloophuis staat los van geaardheid, kleur en afkomst.
 15. Het inloophuis wordt netjes achtergelaten ( zie checklist)
 16. Toegang tot het inloophuis is na sluitingstijd niet toegestaan