Vanaf 1 september start het inloophuis met haar najaar programma met tal van activiteiten.

  • Eke eerste maandag van de maand ontmoeten de lotgenotengroep borstkankerpatiënten elkaar.
  • Elke maandagmiddag een heerlijke gezichtsmassage (op afspraak) door Christa Gieling
  • Elke dinsdag ‘Stap voor Stap’
  • Elke dinsdagmiddag: Jenny en Henny Creatieve workshop
  • Op de 1 e woensdag middag van de maand – zijn de kleintjes (6-12 jaar) weer van harte welkom onder de deskundige leiding van Ineke Ruiter. Praktijk leert dat de kinderen het leuk vinden om al doende over de dingen te praten die hen bezig houden.
  • elke 2 e woensdgamiddag is de nabestaande groep weer van harte welkom
  • Elke laatste woensdag van de maand geeft Erna Ippel: Reiki.

Uiteraard is iedereen ook van harte welkom ‘op de inloopuren’ of b.v. bij de wandelgroep ‘Stap voor Stap’ op de dinsdagmorgen. Meer weten? www.inloophuismedembik.nl De toegang is gratis voor patiënten met kanker en een levensbedreigende ziekte, de kinderen, maar ook voor hun directe naasten.