Een ernstige ziekte heeft impact op je kwaliteit van leven. Het beperkt je, en er ontstaat een nieuwe realiteit die vaak moeilijk te accepteren is. Door Corona ervaren veel mensen hetzelfde gevoel. Angst, onzekerheid en het verlies van sociale contacten direct of indirect. .Depressie en eenzaam in je gevoel kunnen de symptomen zijn.

Toch is het belangrijk om niet tegen de stroom in  te zwemmen of de denkbeeldige bal onder water te duwen. Even niet alert en jij bent weer terug bij af of de bal is weer boven water. Nog meer frustratie!

Zinvol leven en positieve gezondheid kunnen een antwoord geven op deze problematiek.  Te beginnen met accepteren ‘dat het is zoals het is’  Een ernstige ziekte (en corona) kun je niet wegdenken. Wat je wel kunt leren is, hoe je er mee kunt omgaan.  Dat het de aandacht krijgt die het verdiend, maar dan ook niet meer. Immers, alles wat je aandacht geeft groeit!

Het inloophuis is een online en life training aan het ontwikkelen, die je daarbij ondersteunt  Welke stappen kun je nu zetten om inhoud te geven aan het leven wat voor je ligt. Het verleden kunnen we niet veranderen, wel kunnen we invloed uitoefenen (of niet) op wat ons te wachten staat. Zijn dat problemen óf uitdagingen!.  Uitgaan van het laatste woord, wordt het al een stuk leuke, niet waar. Daar valt ook wat te ontdekken. De training is een bewustwordingsproces, die je kan helpen om vooral  je aandacht te richten op wat wél kan. Wat haalbaar is. waar verborgen kwaliteiten liggen en hoe je  met teleurstellingen  om kunt gaan. Geloof me, daar hebben we allemaal mee te maken. Alleen verwerken we het anders.

Veranderen begint ook bij jezelf. Het is niet de bedoeling dat we je nu gaan vertellen hoe je het moet gaan doen! Nee, de regie ligt bij jou. Welke energie wil jij erin stoppen? en wil je dat uberhaupt? De cursus heeft vooral als doel om inspirerend en niet belerend te zijn. In het inloophuis zien we mensen opleven als hen perspectief geboden wordt. Die stap gunnen we jou ook

UNIVE heeft 2000 euro geboden als eerste aanzet voor de training en daar zijn we erg blij mee. De training vindt plaats in het inloophuis, maar is dus ook online te volgen! Ook voor mensen die niet in de buurt van Medemblik wonen. We houden je op de hoogte.