Project SportWerkt! Medemblik

Project SportWerkt! Medemblik

Voorschakeltraject van zes weken voor inwoners van gemeente Medemblik die tijdelijk buitenspel staan

Wat gaan deelnemers doen?

Minimaal tien en maximaal vijftien gemotiveerde deelnemers volgen een intensief sport- en fitnessprogramma’s gedurende zes weken, verdeeld over drie per week. Het doel is om de deelnemers weer ‘werkfit’ te krijgen. Door het programma van het project worden ze fysiek fitter, krijgen ze meer ritme en structuur, leren ze samenwerken, hoe om te gaan met nederlagen, maar ook hoe ze successen moeten vieren! Naast de drie sportmomenten in de week, is er één keer in de week een terugkomdag met diverse workshops. Tijdens deze dag maken deelnemers onder leiding van professionals kennis met thema’s als gezonde voeding, koken, geld & budgettering en presenteren & profileren en worden zij geïnspireerd door ondernemers.

Voor wie is dit project?

Een aantal kwetsbare burgers houdt er soms een ongezonde levensstijl op na, leven in een isolement en/of hebben behoefte aan structuur en ritme in hun leven. Zij willen sporten, sociale contacten opdoen, weer een opleiding volgen of doorgroeien richting een betaalde baan. Zelfstandig krijgen ze dit niet voor elkaar en hebben ze een steuntje in de rug nodig. Deze doelgroep is perfect voor SportWerkt! Daarnaast heeft dit project in andere gemeenten bewezen dat het goed is voor mensen die weinig sociale contacten hebben.

Deelnemers kunnen gratis deelnemen aan dit traject.

Toegevoegde waarde

Na dit programma zijn de deelnemers werkfit en kunnen, indien gewenst, doorstromen naar een opleiding, vrijwilligerswerk, betaalde baan, re-integratietraject of andere (arbeids)projecten.

Wanneer

Meer informatie: www.meewering.nl/sportwerkt
Planning: oktober – november 2018 (6 weken)
Aanmelding: tot 29 september via aanmeldformulier, zie bijlage.
Start: 8 oktober
Afsluiting: 15 november

Vaste locatie voor de terugkomdagen moet nog bepaald worden. Waarschijnlijk wordt dit de skeelervereniging in Medemblik. Dit gaat in samenwerking met Team Sportservice West-Friesland.

Hoe

Na 29 september worden alle aanmeldingen bekeken en worden de kandidaten uitgenodigd voor een intakegesprek met de projectmedewerker. Hierin worden onder andere afspraken gemaakt over het traject, verwachtingen worden besproken, kwaliteiten van de deelnemer komen aan de orde en wordt er naar de motivatie gevraagd. Gedurende de zes weken is de projectmedewerker altijd aanwezig. De aanmelder wordt tijdens dit project door de projectmedewerker op de hoogte gehouden door middel van rapportages en krijgt uiteraard een uitnodiging om naar de afsluitende dag te komen. Op de afsluitende dag wordt er een eindgesprek met de deelnemers gehouden door de projectmedewerker waarin er naar de toekomst wordt gekeken en er een advies wordt gegeven voor de aanmelder. hieronder vind je de algemene flyer van SportWerkt en het aanmeldformulier en de flyer

Aanmeldingsformulier SportWerkt