NHet Inloophuis Medemblik draait op de inzet van vrijwilligers. De gastvrouwen en gastheren vormen de spil.

De taken t.a.v. de gasten bestaan uit:

 • de gastvrouw/-heer draagt zorg voor ontvangst van de gast, stelt deze op zijn gemak, biedt koffie of thee aan en luistert naar wat deze te vertellen of te vragen heeft;
 • De gastvrouw/-heer informatie en/of wijst de gast e.v.t op het aanwezige informatiemateriaal (folders, boeken e.d.);
 • zo nodig informeert de gastvrouw/-heer de gast over de activiteiten in het huis en de voor de gast relevante patiëntenverenigingen of belangenverenigingen;
 • zo nodig verwijst de gastvrouw/-heer door naar de coordinators van het Inloophuis, als deze een vraag of verzoek niet kunnen beantwoorden

De taken t.a.v. het huis bestaan uit:

 • de gastvrouw/-heer draagt er zorg voor dat huis en interieur een verzorgde indruk maken, zodat gasten zich er thuis voelen. Zij/hij creëert een warme en gastvrije sfeer;
 • de gastvrouw/-heer verricht zo nodig kleine huishoudelijke taken. ( b.v afwasmachine vullen, koffie zetten, lunch voorbereiden , etc.
 • de gastvrouw/-heer beantwoordt de telefoon, geeft desgevraagd informatie.

Dit verwachten we van een gastvrouw / gastheer:

 • straalt rust uit, stelt zich open voor de ander.
 • is empatisch, kan zichninleven in ‘n ander.
 • kan luisteren zonder oordeelsvorming, samenvatten, doorvragen;
 • voelt aan waar de gast op dat moment behoefte aan heeft en handelt daarnaar;
 • heeft een praktische instelling en kan improviseren;
 • is verplicht tot geheimhouding van alle gegevens over gasten waarover zij/hij door haar/zijn werkzaamheden in het Inloophuis of anderszins geïnformeerd is.
 • is op de hoogte van bijzondere activiteiten, projecten, ontwikkelingen binnen het huis.

De gastvrouw / gastheer werkt samen in een team. Dit vraagt van de vrijwilliger:

 • collegialiteit, bereidheid elkaar aan te vullen en voor elkaar in te vallen;
 • flexibiliteit in vervang- en ruilrooster;
 • om kunnen gaan met de eigen grenzen, emoties en gevoelens;
 • bereidheid om te leren en om feedback te geven en ontvangen.

Tijdsinvestering: de gastvrouw / gastheer is bereid:

 • een basistraining te volgen. Deze wordt aangeboden
 • vervolgtrainingen te volgen, zodat de vrijwilligers hun kennis en vaardigheden kunnen verdiepen;
 • minimaal één dagdeel per week aanwezig te zijn voor de gasten van het Inloophuis
 • aanwezig te zijn bij teamoverleg, intervisiegesprekken en coaching gesprekken.

Wij bieden:

 • zinvol, gevarieerd en belangrijk werk in een prettige werkomgeving;
 • ruimte voor eigen interesses en aandachtsgebieden;
 • mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling;
 • een vrijwilligerscontract en vrijwilligersverzekering (via gemeente Medemblik).