Meewerken aan een studie?
In deze lastige tijd met het coronavirus, komt er nog meer druk te liggen op de mantelzorgers. Vanuit de Vrije Universiteit Amsterdam voeren wij momenteel een onderzoek uit onder partners van mensen met kanker die niet meer beter worden. Tijdens dit onderzoek wordt de effectiviteit van de webapplicatie Oncokompas onderzocht.

Het doel van Oncokompas is om de ervaren zorglast van de mantelzorger te verminderen en hen ondersteuning te bieden om hun eigen welbevinden te verbeteren. Het voordeel van Oncokompas is dat het gebruikt kan worden vanuit huis, op het moment dat het moment dat het hen uitkomt.

Wat is het doel van deze studie?
Door dit onderzoek willen wij de effectiviteit bepalen van de online webapplicatie Oncokompas. Oncokompas is ontwikkeld voor mensen die geraakt zijn door kanker en biedt hen de mogelijkheid tot zelfmanagement.

Oncokompas geeft praktische informatie, inzicht, steun en advies, afgestemd op de persoonlijke situatie en voorkeuren van de gebruiker. Mochten mensen behoefte hebben aan professionele ondersteuning, dan biedt Oncokompas een persoonlijk overzicht waar zij terecht kunnen voor deze ondersteuning.

Er is nu ook een versie beschikbaar voor partners van mensen met kanker die niet meer beter worden. Oncokompas is bedoeld om de zorglast onder partners te verminderen en hen ondersteuning te bieden om hun eigen welbevinden te verbeteren.  Meer informatie over Oncokompas vindt u op de website www.oncokompas.nl. en www.facebook.com/Oncokompas/

Opzet van de studie:
Aan deelnemers aan het onderzoek wordt 3 keer gevraagd om thuis een online vragenlijst in te vullen, verspreid over 3 maanden. Per keer kost het ongeveer 30-45 minuten om de vragenlijst in te vullen. Deelnemers aan de studie worden geloot over twee groepen. Groep 1 krijgt direct toegang tot Oncokompas en groep 2 na 3 maanden (na het invullen van de laatste vragenlijst). Oncokompas kunnen mensen thuis gebruiken, op een moment dat het hen uitkomt. Op de website van Oncokompas kunnen partners meer lezen over het onderzoek en zichzelf aanmelden als zij hierin interesse hebben (https://www.oncokompas.nl/oproep-voor-onderzoek-website-oncokompas-voor-partners/).

 

Tags :