Op Bezoek in ‘de tempel van Onderdijk’

Op Bezoek in ‘de tempel van Onderdijk’

Naar de tempel van Onderdijk…….

Verleden jaar ontmoette ik Bas van Velzen (arbeidscoach) en was gelijk enorm verrast toen hij mij vertelde dat hij in Onderdijk (dat is vlakbij Medemblik en Wervershoof) een heuse tempel had gebouwd. Nieuwsgierig als ik was, heb ik een afspraak gemaakt om deze bijzondere plek te bezoeken. Ik was geraakt over de vriendelijk- en ongedwongenheid van deze gastheer. Zijn achtergrond en passie verklaarde al gauw heel veel. Dat laatste wil ik ook graag met jullie delen. Op woensdagavond 30 maart gaan wij op bezoek en dan kan Bas het ook allemaal aan jullie uitleggen. Kortom en verrassende plek in Noord-Holland , ‘waar je even stil van wordt’. Je bent welkom om 19:30 aldaar.

Sri Sai Mandiram – ‘Tempel van de Moeder’
Overal ter wereld zijn mensen op zoek naar zichzelf. De gejaagdheid van de maatschappij kan een belemmering zijn om de rust te vinden die noodzakelijk is om je ‘Zelf’ te ontdekken. De Sri Sai Mandir bestaat sinds 1996 als een multireligieus stiltecentrum, waarin de mogelijkheid wordt geboden om die rust te kunnen vinden.

Doel van het ‘stil’ zijn is: het ‘God-bewust-zijn’ versterken, zodat de mens de Bron weer gaat herkennen en gaat beseffen wie hij in wezen is. De activiteiten in het stiltecentrum richten zich grotendeels op het ‘stillen’ van het denken. Enige voorbeelden van activiteiten zijn: zang, dienstbaarheid en meditatie. Kortom het stiltecentrum is een plek waar mensen elkaar ontmoeten en zichzelf kunnen opladen, ongeacht achtergrond of religie.

Dinsdagavondavond 4 oktober
Aanvang 19:30 (verzamelen 19:15 aldaar)
wil je meerijden,? Aanmelden inoophuis OOsterhaven 19:00
Bezoekadres:Sri Sai Mandiram
(De tempel is voor het woonhuis niet te zien, maar u kunt het pad oplopen de glazen schuifdeur doorgaan en naar achter lopen. Mocht u twijfelen bel dan even aan bij nr 49)
Van Velzenstraat 49- 1693 CV Wervershoof -info@gks-holland.nl
Opgeven bij het Inloophuis Medemblik Info(add)inloophuismedemblik.nl

__________________________________________________________

 

 

Waarom een tempel van De Moeder?

De moeder komt voor in elke religie en wordt gezien als voorbeeld van onbaatzuchtige liefde. Als vanzelfsprekend zorgt een moeder liefdevol voor haar kind en voedt het, zonder er wat voor terug te verlangen. God, in de vorm van De Moeder zorgt ook op die manier voor Haar kinderen zonder oordeel en met Liefde. Diezelfde onbaatzuchtige Liefde vinden wij terug als de essentie van alle wereldreligies.

Onze inspiratiebronnen

Sri Sathya Sai Baba, een groot Meester uit India met miljoenen volgelingen over de hele wereld, is een onuitputtelijke inspiratiebron voor de mensheid. Door Zijn lessen in Liefde, Opoffering en Tolerantie hebben vele zoekenden uit alle religies en overtuigingen, inzicht gekregen in de essentie van de religies.

Sri Gopal Krishna Baba heeft onze harten gestolen met Zijn Moederlijke Liefde voor iedereen. Hij gaf het initiatief voor deze tempel en is de oprichter van GKS. In 2001 en in 2004 heeft Swami de tempel(s) in Nederland gezegend met Zijn aanwezigheid waardoor velen de kans kregen Zijn goddelijke Liefde te ervaren.
Al onze acties zijn toegewijd aan Hun missie van Liefde en Dienstbaarheid aan de mensheid. De aanwezigheid van deze en andere Meesters is sterk voel- en zichtbaar in de tempel, mede door de prominent aanwezige foto’s.

De lessen van deze Meesters gebruiken wij om inzicht in ons ‘Zelf’ te krijgen. Een Meester is voor de spiritueel zoeker een richtpunt in de woestijn die ‘de wereld’ wordt genoemd. Hij of Zij wijst een weg die men kan volgen. Uiteindelijk zal de leerling altijd naar binnen worden gestuurd door de Meester om zo op ‘Het Zelf’ te leren vertrouwen.

Deze Wereldleraren komen niet iets nieuws vertellen maar laten ons juist de waarde inzien van onze eigen religieuze cultuur. Word een betere Christen, Hindoe of Moslim is Hun devies. Uiteindelijk doet het er weinig toe in welke vorm je God aanbidt en Zijn liefde integreert in je dagelijkse bezigheden. Een gekozen vorm of juist het vormloze, net wat jou het meeste aanspreekt, zal de beste weg blijken te zijn naar het besef dat het goddelijk principe in elk van ons aanwezig is.

Doelstelling van de tempel

Het doel van de tempel is het creëren van een plaats waar mensen met verschillende culturele en religieuze achtergronden kunnen samenkomen en elkaar in hun individuele, persoonlijke ontwikkeling stimuleren en ondersteunen. Dit zal onder andere gebeuren door dienstverlenende projecten voor de samenleving, zowel in Nederland als in ontwikkelingslanden.

De ruimten van de tempel worden gebruikt voor:

  • Lezingen waarin de eenheid, die gevonden kan worden in de verschillende godsdiensten, door persoonlijke ervaringen van mensen naar buiten wordt gebracht. Het ontdekken en toepassen van deze universele eenheid helpt mensen gelukkiger te worden en meer tevredenheid en verdraagzaamheid in hun leven te ervaren.
  • Multiculturele vieringen.
  • Het geven van workshops voor zowel volwassenen als kinderen.
  • Het creëren van een stille omgeving waar ieder zich thuis kan voelen ongeacht tot welke religie hij behoort. Een ruimte die altijd open en toegankelijk zal zijn om je even terug te trekken uit een wereld vol lawaai, een plaats om stil te zijn en je even uit het veeleisende tempo van deze tijd terug te trekken.
  • Het organiseren van symposia die inspireren tot een samenleving met kwaliteiten als menslievendheid, vredelievendheid en dienstbaarheid.

Aan de tempel is geen lidmaatschap verbonden, ieder die zich thuis voelt bij onze doelstellingen is welkom om deel te nemen aan de activiteiten of gebruik te maken van de beschikbare ruimten.
Dat dit werkt is gebleken. Mensen voelen zich thuis en zien hun leven meer invulling krijgen. Onze enige reclame naar buiten is ons eigen enthousiasme, om dat wat ons gelukkig maakt te delen met anderen.