Op woensdag 4 februari start het inloophuis Medemblik met een inloop voor jonge kinderen van 6 tot 12 jaar. Kinderen, die geconfronteerd zijn met kanker of een levensbedreigende ziekte en kinderen met een ervaring van het overlijden van een familielid of klasgenootje zijn van harte welkom. Kinderen vinden het soms moeilijk om er over te praten en vaak durven ze het ook niet.

Dat geldt ook voor de ouders. Dit kan in sommige gevallen resulteren in een stil, opstandig en onbegrepen kind

Kinderen horen thuis en op school van alles B.V. tijdens een telefoongesprek van vader of moeder als zij iemand bijpraten over hun situatie thuis. Als deze kinderen niet goed zijn voorgelicht, dan kunnen zij hun eigen waarheid creëren of nog erger de schuld bij zich zelf leggen dat iemand ziek is. Gelukkig is er veel voorlichtingsmateriaal beschikbaar hoe je met je kinderen kan omgaan Het inloophuis helpt ouders daar graag mee op weg.

Met de inloop voor de jonge kinderen wil het inloophuis Medemblik de kinderen helpen om hun angsten en verdriet een plekje te geven. Door er over te praten met andere kinderen voelen ze zich vaak al begrepen en gesteund. Andersom, verdriet wat niet goed wordt verwerkt kan op termijn en zelf op latere leeftijd leiden tot problemen door overtuigende belemmeringen opgedaan uit de jeugd. Het is belangrijk om daar zicht op te krijgen. Overigens zijn kinderen erg flexibel in het horen van de waarheid, De methode waarop, dat valt te leren.

Ineke Ruiter, een gecertificeerde therapeut gaat in groepsverband in gesprek met deze jonge kinderen van 6 tot 12 jaar. Dit zijn kinderen die zelf ziek zijn of kinderen die te maken hebben (of hebben gehad) met een vader, moeder, opa, oma, broer, zusje, familielid, vriendje of iemand waaraan ze gehecht zijn die geconfronteerd is met kanker of een andere levensbedreigende ziekte. Maar ook voor kinderen die een pappa, mamma, broer, zusje, vriendje hebben verloren, ongeacht waaraan. Ook deze kinderen zijn van harte welkom

Ineke Ruiter doet dat als geen ander op een speelse manier die kinderen heel erg kunnen waarderen. Gaandeweg ziet zij ook welke kinderen extra aandacht nodig hebben en ook daar kan het inloophuis Medemblik op anticiperen met (extra) begeleiding of een doorverwijs advies voor een professional aan de ouders.

Dit is een unieke mogelijkheid om kinderen die vast (dreigen) te lopen te helpen met ‘het verwerken’. Bewust is gekozen voor elke eerste woensdagmiddag van de maand, dan zijn de meeste kinderen vrij. De eerste kidsdag is woensdag 4 februari. De aanvang is van 14:00 uur tot 16:00. Daarna kunt u uw kind weer ophalen.

Ineke zegt daarover: “Ik maak gebruik van verhalen, voorbeelden, werkstukken en wij gaan tekenen met de kinderen. We willen ze laten zien én ervaren dat ze tijdelijk op reis zijn. Van een moment waarop alles nog goed was naar het moment waarop ze nu aangeland zijn. Onderweg gebeurde er natuurlijk van alles. Ineke laat de kinderen vertellen wat ze zoal meemaken en door wie ze geholpen kunnen/willen worden. Maar ook wat ze zelf kunnen doen. En ja, ze komen hoge golven tegen, maar ook eilandjes waar ze weer even op adem kunnen komen.

Het Inloophuis Medemblik wil zo’n eilandje zijn waar ze met hun schip (hun leven) even kunnen aanmeren. Uw kind is van harte welkom om bij ons in rustig vaarwater te komen. Er zijn geen kosten aan verbonden. Een vrijwillige donatie wordt altijd op prijs gesteld. Vooraf aanmelden is wel noodzakelijk! info@inloophuismedemblik.nl.

Er is ook een opvang voor de ouders op de 2e verdieping!

Wilt u als ouders/verzorgers eerst kennis maken met ons, dan is ook mogelijk.