Inloophuis Medemblik vanaf 1 april ook in dorpshuis De Stek In Stedebroec.

Inloophuis Medemblik vanaf 1 april ook in dorpshuis De Stek In Stedebroec.

Tijdens de eerste Samenloop voor Hoop 2015 in het Streekbos in Stedebroec, was ook Inloophuis Medemblik aanwezig met een inlooptent en een heus ‘wellness centrum’ voor (ex) kankerpatiënten en naasten in de zaal boven het restaurant IJgenweis. Met de Samenloop voor Hoop vrijwilligers verzorgden zij de opvang van de gasten en survivors. Diverse gasten van toen zijn nu gast van Inloophuis Medemblik, maar bezoekers en deelnemers van deze Samenloop voor Hoop zagen de Inloophuis-activiteiten ook graag verder uitgebreid naar de gemeente Stedebroec, waar immers geen inloophuis aanwezig is. De Samenloop voor Hoop in Stedebroec bracht € 10.000 op voor het Inloophuis Medemblik (€ 103.000 voor KWF) en Inloophuis Medemblik doet daar graag wat voor terug. Vanaf 1 april (geen grap) zijn wij dan ook te vinden in Stedebroec met onze eerste inloopochtend. Dit wordt financieel mede mogelijk gemaakt door de opbrengst van de Samenloop en de bewoners van Stedebroec.

Vooral het initiatief Kinderen rouwen anders, begeleid door onze rouwverwerking/teken consulent Ineke Ruijter, een project welke Inloophuis Medemblik uitvoert i.s.m. het Praethuys in Alkmaar, gaf al veel reacties waarin men aangaf het jammer te vinden dat dit niet in Stedebroec aangeboden wordt. Maar ook aan een inloophuis dichtbij is duidelijk behoefte. Inloophuis Medemblik is sinds 2014 nauw verbonden met Stedebroec, dus een logische stap was de fysieke aanwezigheid. En deze wordt nu gerealiseerd in Grootebroek.

Vanaf 1 april is het inloophuis te vinden in dorpshuis De Stek in Grootebroek, met op elke eerste vrijdagmiddag van de maand Kinderen rouwen anders, van 15:45 tot 17:30u. Hier kunnen kinderen van 6 t/m 12 jaar terecht die een verlies meemaken van een familielid, naaste, vriendje of b.v. op school. Elke maand verzorgen wij ook twee inloopochtenden op de woensdagochtend (om de 14 dagen) van 10:00 tot 12:30u. De eerste inloopochtend start op 6 april. De inloop is voor mensen geconfronteerd met kanker of een andere levensbedreigende ziekte. Inloophuis Medemblik is van mening dat ook mensen met een andere levensbedreigende ziekte bij een inloophuis terecht moeten kunnen. Daar is zij uniek in. Maar ook familieleden, naasten en mantelzorgers zijn van harte welkom. Een ernstige ziekte overkomt je immers nooit alleen. Bij voldoende animo zullen wij onze activiteiten uitbreiden. Het Inloophuis zal wellicht ook lezingen in Stedebroec verzorgen. Er zijn voor onze gasten geen kosten aan verbonden, maar een vrijwillige bijdrage in ‘de lief en leed pot’ wordt uiteraard op prijs gesteld. Meer informatie over het werk van Inloophuis Medemblik en Stedebroec is te vinden op www.inloophuismedemblik.nl . Het adres van het dorpshuis De Stek is Op den Hoef 36 te Grootebroek.