ING helpt nederland vooruit goed voor 2000 euro voor inloophuis

In het kader van ING Nederland fonds mocht het Inloophuis Medemblik 2000,00 euro ontvangen. Het inloophuis was genomineerd uit 5 goede doelen, maar moest 2 doelen voor laten gaan.
de tennisvereniging Medemblik en een organisatie voor hulp bij zelfdoding Overigens ook van harte gegund De 2 andere doelen was de kinder kledingbank een een organisatie die mensen zonder werk helpt met creatieve activiteiten.

Het ING zegt daar zelf over: Samen met u, maatschappelijke organisaties en overheden geven bedrijven de samenleving vorm. Nederland verandert. Er wordt meer verantwoordelijkheid en initiatief van iedereen verwacht. Als bank van iedereen voelen we ons nauw betrokken bij Nederland en dus ook bij deze verandering. Om die betrokkenheid concreet te maken hebben we het ING Nederland fonds in het leven geroepen.

 

ING-ACTIE-NEDERLAND