Gastvrouw /heer worden van het inloophuis Medemblik / Stedebroec

De taken t.a.v. de gasten bestaan uit:

 • de gastvrouw/-heer draagt zorg voor ontvangst van de gast, stelt deze op zijn gemak, biedt koffie of thee aan en luistert naar wat deze te vertellen of te vragen heeft;
 • op basis van de gebleken behoefte geeft de gastvrouw/-heer informatie en/of wijst de gast op het aanwezige informatiemateriaal (folders, boeken e.d.);
 • zo nodig informeert de gastvrouw/-heer de gast over de activiteiten in het huis en de voor de gast relevante patiëntenverenigingen of belangenverenigingen;
 • zo nodig verwijst de gastvrouw/-heer door naar een raadsvrouw/-raadsheer van het Inloophuis;
 • zorgt ervoor dat het inloophuis netjes en schoon word achtergelaten na de dienst.

De taken t.a.v. het huis bestaan uit:

 • de gastvrouw/-heer draagt er zorg voor dat huis en interieur een verzorgde indruk maken, zodat gasten zich er thuis voelen. Zij/hij creëert een warme en gastvrije sfeer;
 • de gastvrouw/-heer verricht zo nodig kleine huishoudelijke taken inclusief licht schoonmaakwerk;
 • zij/hij vult folderrekken aan, houdt de leestafel, de bibliotheek en overige informatiemateriaal op orde;
 • de gastvrouw/-heer beantwoordt de telefoon, geeft desgevraagd informatie en maakt eventueel een afspraak voor een bezoek in het huis;
 • alle informatie welke nodig is voor een goed functioneren van het huis wordt bij de dienstwisseling van de gastvrouw/-heer overdragen aan collega’s en vastgelegd in een logboek.

Dit verwachten we van een gastvrouw / gastheer:

 • Is empathisch en vriendelijk;
 • is betrouwbaar en discreet;
 • straalt rust uit, stelt zich open voor de ander;
 • beheerst gesprekstechnieken: kan luisteren zonder oordeelsvorming, samenvatten, doorvragen;
 • voelt aan waar de gast op dat moment behoefte aan heeft en handelt daarnaar;
 • heeft een praktische instelling en kan improviseren;
 • is verplicht tot geheimhouding van alle gegevens over gasten waarover zij/hij door haar/zijn werkzaamheden in het Inloophuis of anderszins geïnformeerd is;
 • is op de hoogte van bijzondere activiteiten, projecten, ontwikkelingen binnen het huis en is bereid zich ook daar voor in te zetten
 • kan eenvoudige werkzaamheden verrichten op een computer
 • kan afstand nemen tot de problematiek van onze gasten en neemt de problemen niet snel mee naar huis ( meeleven, niet meelijden)

De gastvrouw / gastheer werkt samen in een team. Dit vraagt van de vrijwilliger:

 • collegialiteit, bereidheid elkaar aan te vullen;
 • flexibiliteit in vervang- en ruilrooster;
 • om kunnen gaan met de eigen grenzen, emoties en gevoelens;
 • bereidheid om te leren en om feedback te geven en ontvangen.

Tijdsinvestering: de gastvrouw / gastheer is bereid:

 • een basistraining te volgen. Deze wordt aangeboden door Inloophuis
 • vervolgtrainingen te volgen, zodat de vrijwilligers hun kennis en vaardigheden kunnen verdiepen;
 • minimaal één dagdeel per week aanwezig te zijn voor de gasten van het Inloophuis
 • aanwezig te zijn bij teamoverleg, intervisiegesprekken en coaching gesprekken.

Wij bieden:

 • zinvol, gevarieerd en belangrijk werk in een prettige werkomgeving;
 • ruimte voor eigen interesses en aandachtsgebieden;
 • mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling;
 • een vrijwilligerscontract
 • een vrijwilligersverzekering ( via de gemeente)