ALS ER EVEN WAT MEER NODIG IS , SAMENWERKING MET DE FORMELE ZORG.
Het inloophuis werkt samen met diverse therapeuten en organisaties, waarvan we vinden dat deze complementair zijn. Dit zijn professionals die Betaald maar niet altijd vergoed worden door een verzekering. (soms uit de aanvullende)  Ht is een vorm van formele zorg die we koppelen aan onze dienstverlening, als we van mening zijn, dat er meer nodig is. en waar het inloophuis niet aan kan voldoen. b.v. bij langdurige begeleiding, EMDR, etc  Let op: Soms wil een werkgever of familieleden ook wel de kosten voor zijn of haar rekening nemen.